từ 7h sáng có hai xe đi từ hai điểm cách nhau 30km chuyển động cùng chiều theo hường từ A về B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 54km/h, xe thứ

Question

từ 7h sáng có hai xe đi từ hai điểm cách nhau 30km chuyển động cùng chiều theo hường từ A về B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 54km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 60km/h.
a) Tính khoảng cách giữa hai xe sau một giờ kể từ khi xuất phát.
b) Để hai xe được gặp nha thì xe thứ hai được giảm với vận tốc 45km/h. Hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nha.

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-07-28T13:48:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:50:12+00:00

  Đáp án:

  a, gọi C, D là điểm sau khi xe 1,2 xuất phát đc 1h

  AB=30km 

  AC là quãng đường xe 1 sau khi đi đc 1h = 54km

  BD là quãng đường xe 2 sau khi đi đc 1h = 60km 

  khoảng cách BC là 54-30=24km

  khoảng cách CD là khoảng cách 2 xe: 60-24=36km( bạn nên vẽ hình ra nhìn sẽ rõ hỏn nhé)

  b, thời điểm 2 xe gặp nhau là: 54t-45t=36⇒ t=4 

   

   

   

  0
  2021-07-28T13:50:46+00:00

  Đáp án:

  a. s = 36km

  b. Sau 5 giờ từ khi xuất phát hai xe gặp nhau 

  Giải thích các bước giải:

  a. Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ là:

  $s = AB + {v_2}.{t_1} – {v_1}{t_1} = 30 + 60.1 – 54.1 = 36km$

  b. Thời gian hai xe gặp nhau là:

  $\begin{array}{l}
  {t_2} = \dfrac{s}{{{v_1} – {v_2}’}} = \dfrac{{36}}{{54 – 45}} = 4h\\
   \Rightarrow t = {t_1} + {t_2} = 1 + 4 = 5h
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )