Từ “anh” trong câu nào dưới đây là đại từ? Anh em trong gia đình luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Những anh chiến sĩ

Question

Từ “anh” trong câu nào dưới đây là đại từ?
Anh em trong gia đình luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Những anh chiến sĩ đã chiến đấu quả cảm để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Anh với tôi, chúng ta là đồng bào, chúng ta là những người công dân nước Việt. Anh trai của bạn Minh Nam có tài hội họa, anh ấy vừa đạt giải thưởng “Họa sĩ trẻ triển vọng”. ghi kết quả luôn hộ mik với

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-12T02:31:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:33:19+00:00

  Từ ” anh ” trong ” Anh với tôi “

  0
  2021-08-12T02:33:21+00:00

  từ “anh” trong “Anh với tôi”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )