Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h.

Question

Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h. B) bk BC = 270 km dùng pt toạ độ xác định thời điểm người ấy đến C

in progress 0
Delilah 2 ngày 2021-12-07T23:33:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:34:57+00:00

  Đáp án:

  Chon Ox chùng BC mốc thời gian là lúc xe chuyển động chiều dương là chiều chuyển động

  Phương trình chuyển động

  X=x0+60.t=60.t

  Vị trí của người này lúc 10h cách mốc một khoảng là X=60.(10-8)=120(km)

  Thời gian người đó đến C là

  X=60.t=270

  =>t=4,5h

  Thời điểm người này đến C là 8h+4,5=12h30p

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-07T23:35:09+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )