Tư bản tạo ra giá trị thặng dư đúng hay sai? Môn kinh tế chịnh trị đại học

Question

Tư bản tạo ra giá trị thặng dư đúng hay sai?
Môn kinh tế chịnh trị đại học

in progress 0
Bella 20 phút 2021-09-14T08:51:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:53:27+00:00

  điều đó hoàn toàn đúng

  0
  2021-09-14T08:53:32+00:00

  đúng, mình chắc chắn 100, còn nếu bạn muốn giải thích thì để lại bình luận bên dưới cho mình nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )