Từ bao giờ ngày 1-5 trở thành ngày quốc tế lao động ?

Question

Từ bao giờ ngày 1-5 trở thành ngày quốc tế lao động ?

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-22T14:00:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:02:05+00:00

  Từ sự kiện hơn 350 000 công nhân đòi bãi công,làm 8 giờ vào ngày 1/5/1886 ở Mĩ.

  Tick hay nhất nhé.

  0
  2021-08-22T14:02:22+00:00

  Năm 1886, tại thành phố công nghiệp Chicago thuộc Mỹ, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị định nêu rõ: Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ

  Ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )