Từ bóng người ,mây đen, to nhỏ. mặt đường . Từ nào là từ ghép đẳng lập , Từ nào là từ ghép chính phụ

Question

Từ bóng người ,mây đen, to nhỏ. mặt đường . Từ nào là từ ghép đẳng lập , Từ nào là từ ghép chính phụ

in progress 0
Adeline 3 ngày 2021-12-06T18:33:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:34:06+00:00

  • Từ ghép chính phụ: Bóng người ; mây đen ; mặt đường 

  • Từ “to nhỏ” là ghép đẳng lập

  Bởi ghép đẳng lập thì hai tiếng đều có nghĩa

  Ghép đẳng lập thì từ sau bổ nghĩa cho từ trước

  Học tốt. Nocopy

  0
  2021-12-06T18:35:01+00:00

  Từ ghép đẳng lập : Bóng người,mặt đường  

  Từ ghép chính phụ : mây đen, to nhỏ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )