Từ butan có thể tách được bao nhiêu anken? A.1 B.2 C.3 D.4

Question

Từ butan có thể tách được bao nhiêu anken?
A.1 B.2 C.3 D.4

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-11-24T17:16:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:17:31+00:00

  Đáp án:

   3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T17:18:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ butan có thể tách được bao nhiêu anken?
  A.1          B.2          C.3               D.4

  => chọn C (3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )