từ các chất: CaO Na2CO3 và H2O. viết PTHH điều chế dd NaOH

Question

từ các chất: CaO Na2CO3 và H2O. viết PTHH điều chế dd NaOH

in progress 0
Piper 1 năm 2021-11-21T06:36:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:37:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-21T06:38:13+00:00

  Ca0+H20–>Ca(OH)2

  Ca(OH)2+Na2CO3–>CaCO3↓+2NaOH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )