Từ các chất sau đây CaO,Na2CO3,H2O.hãy viết phương trình hóa học điều chế NaOH

Question

Từ các chất sau đây CaO,Na2CO3,H2O.hãy viết phương trình hóa học điều chế NaOH

in progress 0
Allison 1 năm 2021-11-26T10:25:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:27:00+00:00

  CaO+H2O—>Ca(OH)2

  Ca(OH)2+Na2CO3—>CaCO3+2NaOH

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-26T10:27:02+00:00

  Đáp án

  CaO+H20–>Ca(OH)2
  Ca(OH)2+Na2CO3—CaCO3+2NaOH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )