Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6. Có thể lập được bao nhiu số tự nhiên bé hơn100

Question

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6. Có thể lập được bao nhiu số tự nhiên bé hơn100

in progress 0
Arya 4 tháng 2021-08-13T13:43:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:45:13+00:00

  Đáp án:

   42(số)

  Giải thích các bước giải:

   Lập các số có 1 chữ số ta được 6 số

  Lập các số có 2 chữ số:

   Chọn chữ số hàng chục có 6 cách

  Chọn chữ số hàng đơn vị có 6  cách

  => Số các số có 2 chữ số lập được là:  6.6=36(số)

  Vậy số các số lập được thỏa mãn yêu cầu bài là: 36+6=42(số)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )