từ các hóa chất sau: KClO3, MnO2, quặng pirit, nước (các xúc tác và đìu kiện cần thiết coi như có đủ). Viết các phương trình hóa học xảy ra khi điều c

Question

từ các hóa chất sau: KClO3, MnO2, quặng pirit, nước (các xúc tác và đìu kiện cần thiết coi như có đủ). Viết các phương trình hóa học xảy ra khi điều chế: Clo, Oxi, axit clohidric và axit sunfuric.

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-11T04:22:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:24:10+00:00

  Điều chế: $O_2$

  $2KClO_3\buildrel{{MnO_2,t^o}}\over\to2KCl+3O_2$

  Điều chế: $Cl$

  $2KCl\buildrel{{đpnc}}\over\to2K+Cl_2$

  Điều chế: $HCl$

  $2H_2O\buildrel{{đpcmn}}\over\to2H_2+O_2$

  $H_2+Cl_2\buildrel{{t^o}}\over\to2HCl$

  Điều chế: $H_2SO_4$

  $4FeS_2+11O_2\buildrel{{t^o}}\over\to2Fe_2O_3+8SO_2$

  $2SO_2+O_2\buildrel{{V_2O_5,t^o}}\over\to2SO_3$

  $SO_3+H_2O\buildrel{{t^o}}\over\to H_2SO_4$

  0
  2021-08-11T04:24:15+00:00

  – Điều chế oxi:

  $2KClO_3\buildrel{{MnO_2,t^o}}\over\to 2KCl+O_2$

  – Điều chế clo:

  $2KCl\buildrel{{\text{đpnc}}}\over\longrightarrow 2K+Cl_2$

  – Điều chế axit clohidric:

  $2H_2O\buildrel{{\text{đp}}}\over\longrightarrow 2H_2+O_2$ 

  $H_2+Cl_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2HCl$

  $HCl(k)+H_2O\to$ dd $HCl$

  – Axit sunfuric:

  $4FeS_2+11O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Fe_2O_3+8SO_2$

  $SO_2+Cl_2+2H_2O\to 2HCl+H_2SO_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )