Tu cac so 2,3 ,4,6 co bao nhieu so duoc lap thanh so co 3 chu so khac nhau?

Question

Tu cac so 2,3 ,4,6 co bao nhieu so duoc lap thanh so co 3 chu so khac nhau?

in progress 0
Hailey 2 giờ 2021-09-12T00:26:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:28:04+00:00

  Đáp án:

  Gọi x là số có 4 chữ số đôi một khác nhau và hai chữ số 2 và 3 luôn đứng cạnh nhau.

  Đặt y=12 khi đó x có dạng với a;b;c;d đôi một khác nhau và thuộc tập {y;;2;3;4;6} nên có 4!=24 số.

  Khi hoán vị hai số 1;2 ta được một số khác nên có 24.2=48 số

  Vậy số thỏa yêu cầu bài toán là: 6!-48= 720-48=672.

  0
  2021-09-12T00:28:18+00:00

  Đáp án:

  Số các số có 3 chữ số đc lập thành là : 4×3×2= 24 số

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )