từ “cánh “trong câu thơ “mùa xuân, những cánh én lại bay về” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? nghĩa gốc nghĩai chuyển

Question

từ “cánh “trong câu thơ “mùa xuân, những cánh én lại bay về” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? nghĩa gốc nghĩai chuyển

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-14T12:07:30+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:08:59+00:00

  Từ “cánh” trong câu thơ là nghĩa gốc

  xin hay nhất

  0
  2021-09-14T12:09:16+00:00

  $#DYHUN$

  Từ cánh trong câu “Mùa xuân, những cánh én lại bay về.”

  `to` Sử dụng theo nghĩa gốc

  `to` Biểu thị những cánh chim đang bay lượn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )