Từ cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, em hãy phát biểu cảm nghĩ về tinh thần yêu nước của nhân dân ta?

Question

Từ cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, em hãy phát biểu cảm nghĩ về tinh thần yêu nước của nhân dân ta?

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-07-21T01:12:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:14:00+00:00

  Từ cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, cảm nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta là: 

  + Tinh thần quyết chiến quyết thắng, lòng tham vọng đem lại độc lập hòa bình cho đất nước.

  + Nhờ tinh thần yêu nước đã đoàn kết được lòng dân cùng vùng dậy khiêu chiến với giặc ngoại xâm.

  + Nhân dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn và nó được truyền tụng, phát huy từ đời này sang đời khác.

  0
  2021-07-21T01:14:08+00:00

  Ý chí bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập

  Kiên trì đấu tranh và giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên

  Thể hiện ý chí bất khuất quật cường của nhân dân ta

  Thể hiện lòng yêu nước tinh thần ý chí độc lập dân tộc

  Đây nhé xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )