Từ “đặc điểm chính trị, xã hội” và từ “kinh tế” có nghĩa giống nhau không? (theo môn Sử)

Question

Từ “đặc điểm chính trị, xã hội” và từ “kinh tế” có nghĩa giống nhau không? (theo môn Sử)

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-20T14:25:37+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:26:59+00:00

  Từ “đặc điểm chính trị, xã hội” và “từ kinh tế” là lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

  – “Đặc điểm chính trị xã hội” là trình bày mọi thứ liên quan đến lĩnh vực chính trị và đời sống xã hội

  – “Kinh tế” là trình bày mọi thứ liên quan đến nền kinh tế của 1 nước hoặc 1 vùng lãnh thổ

  0
  2021-09-20T14:27:18+00:00

  Từ ”đặc điểm chính trị ,xã hội ” và từ ”kinh tế có nghĩa giống nhau

  Hay sao không biết đâu ,tôi còn chưa lên lớp 6 ,chỉ sắp lên ^,^ !!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )