Từ đâu có thể biết một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu cố định ?

Question

Từ đâu có thể biết một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu cố định ?

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-07-27T02:16:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:17:40+00:00

  Có thể biết một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu cố định từ :

  -Nếu dữ liệu của ô đó lùi qua bên phải thì chứa dữ liệu cố định

  -Nếu ô đó lùi qua bên trái thì ô đó là dữ liệu công thức.

  0
  2021-07-27T02:18:02+00:00

  Chúng ta nhìn vào thanh công thức sẽ biết được một ô chứa công thức hay dữ liệu vì thanh công thức cho ta biết nội dung của ô tính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )