Từ điểm A không thuộc đường thẳng d , kẻ đường vuông góc AH , các đường xiên AB , AB đến đường thẳng d . Hãy điền dấu ( > , < ) vào các chỗ trống ( ..

Question

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d , kẻ đường vuông góc AH , các đường xiên AB , AB đến đường thẳng d . Hãy điền dấu ( > , < ) vào các chỗ trống ( ... ) dưới đây cho đúng : a , AB ........ AH , AC ........ AH . b , Nếu HB ........ HC thì AB ........ AC . c , Nếu AB ........ AC thì HB ........ HC .

in progress 0
Gabriella 3 giờ 2021-10-24T00:37:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:38:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a , AB > AH , AC > AH .

  b , +Nếu HB < HC thì AB < AC .

  +Nếu HB > HC thì AB > AC .

  c , +Nếu AB < AC thì HB < HC .

  +Nếu AB > AC thì HB > HC

   

  0
  2021-10-24T00:39:08+00:00

  a , AB > AH , AC > AH .

  b , +Nếu HB < HC thì AB < AC .

  +Nếu HB > HC thì AB > AC .

  c , +Nếu AB < AC thì HB < HC .

  +Nếu AB > AC thì HB > HC .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )