Từ độ cao 10m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s ,lấy g=10m/s2 a. Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất b. ở vị trí nà

Question

Từ độ cao 10m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s ,lấy g=10m/s2
a. Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất
b. ở vị trí nào của vật thì Wđ = 3Wt
c. Xác định vận tốc của vật khi Wđ = Wt
d. xác định vận tốc của vật trước khi chạm đất

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-18T04:29:28+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:30:52+00:00

  Đáp án:

   W=150m(J)

  Giải thích các bước giải:\({h_0} = 10m;{v_0} = 10m/s\)

  a> Cơ năng của vật: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}.m.v_0^2 + m.g.{h_0} = \dfrac{1}{2}.m{.10^2} + m.10.10 = 150m(J)\)

  Độ cao cực đại: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} \Leftrightarrow 150m = m.10.h \Rightarrow h = 15m\)

  b> Wd=3Wt

  Vị trí: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d}{\rm{ + }}{{\rm{W}}_t} = 4{{\rm{W}}_t} \Leftrightarrow 150m = 4.m.10.h \Rightarrow h = 3,75m\)

  c> Wd=Wt

  Vận tốc 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d}{\rm{ + }}{{\rm{W}}_t} = 2{{\rm{W}}_d} \Leftrightarrow 150m = 2\frac{1}{2}.m.{v^2} \Rightarrow v = 5\sqrt 6 m/s\)

  d> Vận tốc khi chạm đất: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} \Leftrightarrow 150m = \frac{1}{2}.m.{v_{max}}^2 \Rightarrow {v_{max}} = 10\sqrt 3 m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )