Từ độ cao h=20m phải ném 1 vật thẳng đứng với vận tốc v0 bao nhiêu để vật này tới mặt đất sớm hơn 1s so với rơi tự do cùng độ cao ?

Question

Từ độ cao h=20m phải ném 1 vật thẳng đứng với vận tốc v0 bao nhiêu để vật này tới mặt đất sớm hơn 1s so với rơi tự do cùng độ cao ?

in progress 0
Skylar 6 ngày 2021-12-04T07:42:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:43:39+00:00

  Ta có thời gian rơi tự do

  $t = \sqrt {\frac{{2s}}{g}} = \sqrt {\frac{{2.20}}{{10}}} = 2s$

  Để vật tới mặt đất sớm hơn 1s so với thả tự do thì vật phải tới mặt đất trong 1s

  Ta có:

  $s = {v_0}t + \frac{1}{2}g{t^2}$

  Thay số, suy ra ${v_0} = 15m/s$

  0
  2021-12-04T07:44:34+00:00

  Đáp án:

  Tick 5 sao nha hi hi

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )