Từ độ cao h=20m so với mặt đất, một vật có khối lượng m=200g được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 10m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua lực

Question

Từ độ cao h=20m so với mặt đất, một vật có khối lượng m=200g được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 10m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g=10m/s^2. Tính tỉ số giữa động năng và thế năng sau khi vật đi được quãng đường 20m.
Giúp mình với mọi người ơi.

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-17T05:34:54+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:36:04+00:00

  Đáp án:

   Wd/Wt=1,5

  Giải thích các bước giải:\[{h_0} = 20m;m = 0,2kg;{v_0} = 10m/s\]

  S=20m

  Cơ năng của vật: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}.m.v_0^2 + m.g.{h_0} = \dfrac{1}{2}{.0.2.10^2} + 0,2.10.20 = 50J\)

  Độ cao cực đại vật đạt được: 
  \[{\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} \Rightarrow 50 = m.g.h \Rightarrow h = \frac{{50}}{{0,2.10}} = 25m\]

  Độ cao vật đạt được khi đi 20m:

  \(2.25 = 20 + 20 + h’ \Rightarrow h’ = 10m\)

  Động năng, thế năng tại vị trí đó: 
  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_t} = m.g.h’ = 0,2.10.10 = 20J\\
  {{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} – {{\rm{W}}_t} = 30J
  \end{array} \right.\)

  Tỉ số: 
  \(\dfrac{{{{\rm{W}}_d}}}{{{{\rm{W}}_t}}} = \dfrac{{30}}{{20}} = 1,5\)

  0
  2021-09-17T05:36:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:      m = 200g = 0,2kg

  Ta có : Wđ = 1/2 mv2 = 1/2 . 0,2 . 10 = 1 (J)

  Wt = mgh = 0,2 . 10 . 20 = 40 (J)

  —> Wđ/Wt = 1/40

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )