Từ độ cao hát bằng 20m một cây cuối lượng bằng 0,5kg được ném thẳng đứng lên cao từ 59s để cho bằng 10m/s à hãy xác định cơ năng của vật tại độ cao há

Question

Từ độ cao hát bằng 20m một cây cuối lượng bằng 0,5kg được ném thẳng đứng lên cao từ 59s để cho bằng 10m/s à hãy xác định cơ năng của vật tại độ cao hát đê thì độ cao cực đại của vật đạt được so với mặt đất C ở được câu nào động năng bằng thế năng

in progress 0
Sarah 2 năm 2021-09-25T14:39:51+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:40:55+00:00

  Đáp án:

   W=125J

  Giải thích các bước giải:\[h = 20m;m = 0,5kg;v = 10m/s\]

  a> Tại vị trí ném: 
  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m.{v^2} = \frac{1}{2}.0,{5.10^2} = 25J\\
  {{\rm{W}}_t} = m.g.h = 0,5.10.20 = 100J\\
  {\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = 125J
  \end{array} \right.\)

  b> Vị trí cao nhất vật đạt được so với mặt đất:

  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} =  > 125 = 0,5.10.{h_{max}} =  > {h_{max}} = 25m\)

  c> Wd=Wt

  Vị trí 

  \({\rm{W = }}{{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = 2{{\rm{W}}_t} =  > h = \frac{{{h_{max}}}}{2} = 12,5m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )