Từ đoạn thơ mùa xuân nhỏ nhỏ khổ 5 em hãy viết đoạn văn khoảng 20 dòng nếu lên ssuy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống

Question

Từ đoạn thơ mùa xuân nhỏ nhỏ khổ 5 em hãy viết đoạn văn khoảng 20 dòng nếu lên ssuy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-08-15T23:05:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:07:14+00:00

  Tôi đồng tính vouiws ý kiến này nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  0
  2021-08-15T23:07:25+00:00

  Suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân với cuộc sống:

  +Thực trạng: nhiều việc làm thiếu trách nhiệm đã và đang diễn ra trong cuộc sống hiện nay.

  +Nếu chúng ta làm việc một cách thiếu trách nhiệm thì chúng ta sẽ phải nhận những hậu quả của nó.

  + Cuộc đời là công trình kiến trúc do chính bản thân mình tạo dựng và uốn nắn nên.

  +Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay=> xây dựng cuộc đời mình một cách có trách nhiệm

  xin ctlhn cho nhóm

  chúc học tốt

  #WildLynx#Shadow@Nothingcanstopme

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )