Từ “đọc” trong câu thơ “em nghe thầy đọc bao ngày” được hiểu theo nghĩa nào ????

Question

Từ “đọc” trong câu thơ “em nghe thầy đọc bao ngày” được hiểu theo nghĩa nào ????

in progress 0
Amaya 17 phút 2021-10-17T04:06:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-17T04:08:26+00:00

    đọc được hiểu theo nghĩa gốc: phát thành lời những điều đã được viết ra theo đúng trình tự

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )