Tứ giác ABCD có góc A = 110°, góc D = 70°. Tính số đo góc B, C biết tỉ số giữa 2 góc là 7 phần 3.

Question

Tứ giác ABCD có góc A = 110°, góc D = 70°. Tính số đo góc B, C biết tỉ số giữa 2 góc là 7 phần 3.

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-07-07T14:18:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:19:44+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có: `\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}+\hat{D}=360^o`

  `=>\hat{B}+\hat{C}=360^o -\hat{A}+\hat{D}`

  Mà `\hat{A}=110^o;\hat{D}=70^o(g t)`

  `=>\hat{B}+\hat{C}=360^o -110^o -70^o=180^o`

  Ta có: `{\hat{B}}/{\hat{C}}=7/3(g t)` 

  `=>{\hat{B}}/7={\hat{C}}/3`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `{\hat{B}}/7={\hat{C}}/3={\hat{B}+\hat{C}}/(7+3)=(180^o)/10=18^o`

  `=>`$\left\{\begin{matrix}
  \dfrac{\hat{B}}{7}=18^o\\\dfrac{\hat{C}}{3}=18^o\end{matrix}\right.$

  `=>`$\left\{\begin{matrix}
  \hat{B}=18^o.7\\\hat{C}=18^o.3\end{matrix}\right.$

  `=>`$\left\{\begin{matrix}
  \hat{B}=126^o\\\hat{C}=54^o\end{matrix}\right.$

  Vậy `\hat{B}=126^o;\hat{C}=54^o`

  0
  2021-07-07T14:20:10+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Tứ giác `ABCD` có: `\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}+\hat{D}=360^o`

                     hay ` 110^o“+\hat{B}+\hat{C}+70^o=360^o`

                        `=> \hat{B}+\hat{C}=360^o-110^o-70^o=180^o`

   Theo bài ra ta có: `(\hat{B})/(\hat{C})=2/7`

        `=> (\hat{B})/2=(\hat{C})/7`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

     ` (\hat{B})/2=(\hat{C})/7=(\hat{B}+\hat{C})/(2+7)=(180^o)/9=20^o`

  `=>\hat{B}=2.20^o=40^o`

        `\hat{C}=7.20^o=140^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )