Tứ giác ABCD có góc ABC + góc ADC= 180′. CMR: các đường trung trực của AC, BD, AB cùng đi qua một điểm

Question

Tứ giác ABCD có góc ABC + góc ADC= 180′. CMR: các đường trung trực của AC, BD, AB cùng đi qua một điểm

in progress 0
Sadie 21 phút 2021-10-08T07:44:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:45:42+00:00

  Tứ giác ABCD có ABC^+ADC^=180∘

  nên ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn. Gọi tâm đường tròn đó là O, ta có: OA=OB=OC=OD=R

  OA=OB nên O nầm trên đường trung trực của AB.

  OB=OD nên O nầm trên đường trung trực của BD.

  OA=OC nên O nầm trên đường trung trực của AC.

   => các đường trung trực của AB, BD, AC cùng đi qua 1 điểm  (đpcm)

   

  0
  2021-10-08T07:46:04+00:00

  Đáp án-Giải thích các bước giải:

  ` Tg ABCD` có: `\hat{ABC}+\hat{ADC}=180^o`

  `=> Tg ABCD` nội tiếp `đt(O)`

  `=> OA=AB=OC=OD`

  Có `OA=OC=> O in` đường trung trực `AC`

  Có `OA=OB=> O in` đường trung trực `AB`

  Có `OB=OD=> O in` đường trung trực `BD`

  `=>` Các đường trung trực `AC,BD,AB` cùng đi qua 1 điểm `O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )