Tứ giác abcd O là giao điểm 2 đường cheo, đường thẳng song song BC qua O cắt AB tại E, đuong thẳng song song CD qua O cắt AD tại F a, cm EF// BD b, Từ

Question

Tứ giác abcd O là giao điểm 2 đường cheo, đường thẳng song song BC qua O cắt AB tại E, đuong thẳng song song CD qua O cắt AD tại F
a, cm EF// BD
b, Từ O ve các đt //AB, AD cắt BC, DC lần lượt tại G, H . Cm CG. DH=BG. CH

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-07-08T20:35:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:36:40+00:00

  a, Ta có: $EO//BC$

  Áp dụng ta lét ta có: `(AE)/(AB)=(AO)/(AC)(1)`

  Lại có: $FO//DB$

  Áp dụng ta lét ta có:

  `(AF)/(AD)=(AO)/(AC)(2)`

  Từ: `(1)+(2)=>(AE)/(AB)=(AF)/(AD)`

  `=>EF//BD`

  b, Ta có: `OG//AB`

  Áp dụng ta let ta được:

  `(CG)/(BG)=(CD)/(AO)(3)`

  Ta có: `OH//AD`

  Áp dụng ta let ta được:

  $CH/DH=CO/AO(4)$

  Từ $(3)+(4)=>CG/BG=CH/DH$

  `<=>CG.DH=BG.CH`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )