từ hai điểm cách nhau 22,5 km Hai người đi bộ xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau với vận tốc là 4,3 km h và 4,7 km h Hỏi sau bao lâu thì ha

Question

từ hai điểm cách nhau 22,5 km Hai người đi bộ xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau với vận tốc là 4,3 km h và 4,7 km h Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau

in progress 0
Kennedy 6 ngày 2021-12-03T23:26:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:27:30+00:00

  Số thời gian cần có để hai người gặp nhau là :

  22,5 : (4,3 + 4,7) = 2,5 (giờ)

  Đ/s : 2,5 giờ

  0
  2021-12-03T23:27:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                        Bài giải

  Hai người đi bộ gặp nhau sau số thời gian là :

     22,5 : (4,3 + 4,7) = 2,5 (giờ)

                      Đáp số: 2,5 giờ

  * Mình chúc bạn học tốt *.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )