Tự hào là công dân thành phố Đà Nẵng, nơi có công trình di tích Quốc gia đặc biệt – Thành Điện Hải. Em hãy đề xuất ý kiến cá nhân trong việc bảo vệ và

Question

Tự hào là công dân thành phố Đà Nẵng, nơi có công trình di tích Quốc
gia đặc biệt – Thành Điện Hải. Em hãy đề xuất ý kiến cá nhân trong việc bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hóa này.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-28T20:16:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:17:29+00:00

  -Phải trông nom, giữ gìn cẩn thận 

  – Thường xuyên di tu bảo dưỡng, tôn tạo và nâng cấp 

  – Mỗi người, mỗi tổ chức cần phải có ý thức, trách nhiệm và tôn trọng di mọi di sản văn hóa kể cả vật thể hay phi vật thể.

  – Như vậy ta mới có thể gìn giữ những di sản văn hóa từ đời này sang đời khác và luôn giữ được vẻ đẹp cùng với sự vững bền mãi với thời gian.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )