tu ket qua kiem tra san pham cua mot xuong nguoi ta thay co 847 san pham dat chuan va 28 san pham khong dat chuan hoi so san pha khong dat chuan chie

Question

tu ket qua kiem tra san pham cua mot xuong nguoi ta thay co 847 san pham dat chuan va 28 san pham khong dat chuan hoi so san pha khong dat chuan chiem bao nhieu phan tram so san pham da kiem tra

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-09T02:34:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:35:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số sản phẩm đã kiểm tra là:

  847 + 28 = 875 (sản phẩm )

  Số sản phẩm không đạt chuẩn chiếm số sản phẩm đã kiểm tra là:

  28 : 875 x 100 = 3,2%

  ĐS: 3,2%

  0
  2021-10-09T02:35:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Sản phẩm không đạt chuẩn chiếm số sản phẩmđã kiểm tra là:

                   28 : (847+28) = 0,032 = 3,2%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )