từ lượng rượu có trong 10 lít rượu 35 độ có thể pha chế được bao nhiêu lít cồn 96 độ ?

Question

từ lượng rượu có trong 10 lít rượu 35 độ có thể pha chế được bao nhiêu lít cồn 96 độ ?

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-16T13:16:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:17:55+00:00

  Đáp án:

   3,65l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {V_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{10 \times 35}}{{100}} = 3,5l\\
  {V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{3,5 \times 100}}{{96}} = 3,65l
  \end{array}\)

  0
  2021-07-16T13:18:11+00:00

  $V_{rượu nguyên chất}$ trong 10l rượu $35^{o}$ = $\frac{10 × 35}{100}$ = 3.5 (l)

  ⇒ $V_{cồn 96^{o}}$ = $\frac{3.5 × 100}{96}$ = $\frac{175}{48}$ (l) ≈ 3.6458 l 

  #HONKAI IMPACT 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )