Từ m gam tinh bột gạo (chứa 19% tạp chất trơ) đem thủy phân rồi lên men rượu với hiệu suất bằng 80%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH

Question

Từ m gam tinh bột gạo (chứa 19% tạp chất trơ) đem thủy phân rồi lên men rượu với hiệu suất bằng 80%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 62 gam kết tủa, lọc kết tủa đem dung dịch đun nóng thu được thêm 50 gam kết tủa nữa. Tìm m ?

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-07-09T00:45:21+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:46:50+00:00

  $n_{CaCO_3(1)}=\dfrac{62}{100}=0,62(mol)$

  $n_{CaCO_3(2)}=n_{Ca(HCO_3)_2}=\dfrac{50}{100}= 0,5(mol)$

  Bảo toàn $C$:

  $n_{CO_2}=n_{CaCO_3(1)}+2n_{Ca(HCO_3)_2}=1,62(mol)$

  $(C_6H_{10}O_5)_n \to nC_6H_{12}O_6\to 2nCO_2$

  $\to n_{\rm tinh bột}=\dfrac{1,62}{2n}=\dfrac{0,81}{n}(mol)$

  Mà $H=80\%$, $\%m_{\rm tinh bột}=100-19=81\%$

  $\to m=\dfrac{0,81}{n}.162n:80\%:81\%=202,5g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )