Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 10 m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng

Question

Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 10 m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng? Bằng 4 lần động năng

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-10-06T15:23:15+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:24:57+00:00

  Đáp án:

  2,5m; 4m 

  Giải thích các bước giải:

  ĐỘ cao động năng bằng thế năng là:
  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_c} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}m{v_o}^2 = 2{W_t}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}m{v_o}^2 = 2.mgh\\
   \Leftrightarrow h = \frac{{{v_o}^2}}{{4g}} = \frac{{{{10}^2}}}{{4.10}} = 2,5m
  \end{array}\]

  ĐỘ cao thế năng bằng 4 lần động năng:

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_c} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}m{v_o}^2 = {{\rm{W}}_t} + \frac{1}{4}{{\rm{W}}_t} = \frac{5}{4}{{\rm{W}}_t}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}m{v_o}^2 = \frac{5}{4}mgh\\
   \Leftrightarrow h = \frac{{2{v_o}^2}}{{5g}} = \frac{{{{2.10}^2}}}{{5.10}} = 4m
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )