Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s². a. Tìm độ cao so với mặt đất để vật

Question

Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s².
a. Tìm độ cao so với mặt đất để vật có vận tốc 10 m/s.
b. Khi vật ở độ cao 10 m so với mặt đất, vận tốc của vật là bao nhiêu?
c. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-07-30T08:03:29+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:04:34+00:00

  Tui giải bài này dùng phần định luật II Niu tơn.

  Chọn $Ox$ hướng lên trên.

  Vật chịu tác dụng duy nhất bới trọng lực.

  Sử dụng đinh luật II Niu tơn:

  $\vec{P}=m.\vec{a}$.

  Ta chiếu lên trục $Ox$:

  $-P=m.a$

  $\Leftrightarrow a=\frac{-mg}{m}=-g=-10(m/s^2)$.

  a) Sử dụng công thức: $\frac{v^2-v_{0}^2}{2a}=S$:

  Độ cao so với mặt đất để vật có vận tốc $10$ $m/s$ là:

  $S=\frac{10^2-20^2}{2.(-10)}=15(m)$.

  b) Khi vật ở độ cao $10$ $m$, vận tốc của vật sẽ là:

  $\frac{v^2-v_{0}^2}{2a}=S$

  $\Rightarrow v=\sqrt{2aS+v_{0}^2}=\sqrt{2.(-10).10+20^2}=10\sqrt{2}(m/s)$

  c) Độ cao cực đại mà vật đạt được khi $v=0(m/s)$.

  Một lần nữa sử dụng công thức $\frac{v^2-v_{0}^2}{2a}=S$ :vv:

  $h_{max}=\frac{0^2-20^2}{2.(-10)}=20(m)$.

  Bạn xem xem có sai đâu không ạ.

   

  0
  2021-07-30T08:04:49+00:00

  Đáp án:

   a. 15m

  \(b.10\sqrt 2 \left( {m/s} \right)\)

  c. 20m

  Giải thích các bước giải:

   Chọn mốc thế năng tại mặt đất

  a. Độ cao so với mặt đất để vật có vận tốc 10 m/s

  \[\begin{gathered}
    {\text{W}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m{v^2} + mgh \hfill \\
     \Rightarrow \frac{1}{2}{.20^2} = \frac{1}{2}{.10^2} + 10h \hfill \\
     \Rightarrow h = 15\left( m \right) \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  b. Khi vật ở độ cao 10 m so với mặt đất, vận tốc của vật là

  \[\begin{gathered}
    {\text{W}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m{v^2} + mgh \hfill \\
     \Rightarrow \frac{1}{2}{.20^2} = \frac{1}{2}.{v^2} + 10.10 \hfill \\
     \Rightarrow v = 10\sqrt 2 \left( {m/s} \right) \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  c. Độ cao cực đại mà vật đạt được

  \[\begin{gathered}
    {\text{W}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = mg{h_{max}} \hfill \\
     \Rightarrow \frac{1}{2}{.20^2} = 10.{h_{max}} \hfill \\
     \Rightarrow {h_{max}} = 20\left( m \right) \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )