Từ metan có thể điều chế đc etylen ko ? Nếu có viết pthh để chứng min

Question

Từ metan có thể điều chế đc etylen ko ?
Nếu có viết pthh để chứng min

in progress 0
Kinsley 2 năm 2021-07-17T16:38:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:40:08+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  \(2C{H_4}\xrightarrow{{{{1500}^o}C,lln }}{C_2}{H_2} + 3{H_2}\)

  \({C_2}{H_2} + {H_2}\xrightarrow{{Pd,PbC{O_3}}}{C_2}{H_4}\)

  0
  2021-07-17T16:40:15+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  Từ khí metan không thể điều chế thành etilen trực tiếp mà phải qua 1 phản ứng khác để tạo thành etilen.

  `->` $2CH_4 \xrightarrow{\text{Làm lạnh nhanh}} C_2H_2 ↑ + 3H_2 ↑$

  `->` $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{\text{Pd}} C_2H_4 ↑$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )