Từ mối quan hệ lượng chất trong Triết học hãy cho biết trong quá trình học tập của em đâu là “độ” đâu là”điểm nút”? Qua đó em xây dựng phương pháp học

Question

Từ mối quan hệ lượng chất trong Triết học hãy cho biết trong quá trình học tập của em đâu là “độ” đâu là”điểm nút”? Qua đó em xây dựng phương pháp học tập của mình như thế nào?
Giúp với mai em thi rùi

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-12T12:37:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:38:10+00:00

  a) Khái niệm lượng

  Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng cũng như của các thuộc tính của nó.

  Ví dụ về lượng

  Đối với mỗi phân tử nước (H2O), lượng là số nguyên tử tạo thành nó, tức là 2 nguyên tử Hidro và 1 nguyên tử Oxi.

  b) Khái niệm chất

  Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật là nó mà không phải là cái khác.

  Ví dụ về chất

  Nguyên tố đồng có nguyên tử lượng là 63,54đvC, nhiệt độ nóng chảy là 1083, nhiệt độ sôi là 2880oC… Những thuộc tính (tính chất) này nói lên chất riêng của đồng, phân biệt nó với các kim loại khác.

  0
  2021-09-12T12:38:19+00:00

  Độlà khoảng thời gian học của một học kỳ; một năm học; hoặc một bậc học( đang tích lũy vềlượng kiến thức, kỹnăng tư tưởng… nhưng chưa thay đổi vềchất lớp học bậc học, sựtrưởng thành)-Điểm nút là các kỳthi như thi học kỳthi chuyển cấp( chất đã thay đổi như lớp mới, cấp học mới; đòi hỏi nội dung môn học mới, ký năng, phẩm chất mới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )