từ một nguồn điện có hiệu điện thế u1=220v điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ . Biết điện trở dây dẫn R=10 ÔM và công suất nguồn P=8

Question

từ một nguồn điện có hiệu điện thế u1=220v điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ . Biết điện trở dây dẫn R=10 ÔM và công suất nguồn P=80kw
a, tính công suất hao phí trên đường dây
b, khi đến nơi tiêu thụ hiệu điện thế còn 2000v. Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp biết cuộn sơ cấp của máy biến áp có số vòng dây n1=24000 vòng

in progress 0
Parker 1 năm 2021-07-24T02:00:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T02:01:52+00:00

  Đáp án:

  a. Php = 1322314,05W

  b. Cuộn thứ cấp có 26400 vòng.

  Giải thích các bước giải:

  a. Công suất hao phí trên đường dây là:

  ${P_{hp}} = {I^2}R = \dfrac{{{P^2}}}{{{U^2}}}R = \dfrac{{{{80000}^2}}}{{{{220}^2}}}.10 = 1322314,05W$

  b. ( đề là 200V chứ không phải là 2000V bạn nhé )

  Để có được hiệu điện thế như ban đầu ta cần dùng máy tăng thế.

  Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

  $\dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}} \Leftrightarrow \dfrac{{220}}{{200}} = \dfrac{{{n_2}}}{{24000}} \Rightarrow {n_2} = 26400vong$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )