Từ năm 179 TCN đến năm 938 là bao nhiêu năm?

Question

Từ năm 179 TCN đến năm 938 là bao nhiêu năm?

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-11-24T19:57:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:59:37+00:00

  *Năm 179 TCN đến năm 938

  179 TCN đến năm đầu (năm đầu tiên là năm 0) là 179 năm

  từ năm 0 đến năm 938 là 938 năm

  ⇒ từ năm 179 TCN đến năm 938 là:

  179 + 938 = 1117 năm

  ⇒ Từ năm 179 TCN đến năm 938 là 1117 năm

  0
  2021-11-24T19:59:44+00:00

  Từ năm 179 TCN đến năm 1 có 179 năm

  >Từ năm 1 đến năm 938 có 179 + 938 = 1117 năm

  => Từ năm 179 TCN đến năm 938 là 1117 năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )