Từ năm 1930 đến nay, Đảng ta đổi tên bao nhiêu lần( kể tên)

Question

Từ năm 1930 đến nay, Đảng ta đổi tên bao nhiêu lần( kể tên)

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-14T07:25:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:27:12+00:00

  ban đầu thành lập tức 3/2/1930, đảng có tên là đảng cộng sản việt nam, sau đó qua 3 lần đổi tên 

  thứ nhất tại đại hội tháng 10, đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương 

  thứ hai, tại đại hội tháng 2 năm 1951, đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam

  thứ ba, năm 1976 đến nay , đổi tên thành đảng cộng sản việt nam

  0
  2021-10-14T07:27:17+00:00

  + Tháng 10/1930 : ĐCS Đông Dương

  + Tháng 2/ 1951 : ĐCS Lao Động VN

  + 1976 đến nay : ĐCS Việt Nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )