Từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, đối với quân Pháp, Chính phu VN dân chủ Cộng hoa thực hiện chủ trương nào???

Question

Từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, đối với quân Pháp, Chính phu VN dân chủ Cộng hoa thực hiện chủ trương nào???

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2021-07-08T18:19:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:21:03+00:00

  Chính phu VN dân chủ Cộng hoa thực hiện chủ trương: Kéo dài thêm một khoảng thời gian hòa bình quý giá cho Việt Nam tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cho tới ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.

  0
  2021-07-08T18:21:17+00:00

  Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương:

  Hòa hoãn, tránh xung đột

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )