Từ nguyên liệu Fe3O4, hãy trình bày cách điều chế: a/fecl2 ; b/fecl3. Viết phương trình phản ứng xảy ra

Question

Từ nguyên liệu Fe3O4, hãy trình bày cách điều chế: a/fecl2 ; b/fecl3. Viết phương trình phản ứng xảy ra

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-05T16:00:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:01:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `Fe_3O_4+4H_2` $\xrightarrow{t^o}$ `3Fe+4H_2O`

  a,

  Điều chế `FeCl_2` :

  PT

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2↑`

  b,

  Điều chế `FeCl_3` :

  PT

  `2Fe+3Cl_2` $\xrightarrow{t^o}$ `2FeCl_3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )