Từ những thắng lợi phong trào Tây Sơn, em hãy liên hệ trách nhiệm bản thân đối với việc xây dựng và bảo vệ nước. – Cần gấp ạ mai thi rồi:((

Question

Từ những thắng lợi phong trào Tây Sơn, em hãy liên hệ trách nhiệm bản thân đối với việc xây dựng và bảo vệ nước.
– Cần gấp ạ mai thi rồi:((

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-07-20T18:56:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T18:58:47+00:00

    Từ những thắng lợi đó thì trách nhiệm của mỗi học sinh chúng ta là phải học tập thật tốt, để mai sau thành tài góp phần xây dựng đất nước

    Huhu, cho mình xin câu trả lời hay nhất, 5 sao với tym nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )