Từ quặng pirit sắt, nước vs các thiết bị và chất xúc tác đầy đủ. Hãy viết các PT p.ứng điều chế `Fe`và `FeSO_4`

Question

Từ quặng pirit sắt, nước vs các thiết bị và chất xúc tác đầy đủ. Hãy viết các PT p.ứng điều chế `Fe`và `FeSO_4`

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-08-09T10:11:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:12:27+00:00

  * Điều chế `Fe`

  `2H_2O->2H_2O+O_2` ( điện phân )

  `4FeS_2+11O_2\overset{t^o}\to2Fe_2O_3+8SO_2`

  `Fe_2O_3+3H_2\overset{t^o}\to2Fe+3H^2O`

  * Điều chế `FeSO_4`

  `2SO_2+O_2\overset{t^o}\to2SO_3`

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `H_2SO_4+Fe->FeSO_4+H_2`

  `text{Chúc bạn học tốt !}`

  0
  2021-08-09T10:13:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Điện phân nước thu được `O_2` và `H_2`

  $2H_2O\xrightarrow{đp}2H_2+O_2$
  Nhiệt phân quang pirit thu được `Fe_2O_3` và `SO_2`

  $4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2$

  Dùng `H_2` khử `Fe_2O_3` thu được `Fe`

  $Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O$

  Cho `SO_2` tác dụng với `O_2` có xúc tác `V_2O_5` thu được `SO_3`

  Hòa tan `SO_3` vào nước thu được `H_2SO_4` rồi cho `Fe` tác dụng với `H_2SO_4` loãng thu được `Fe`

  $2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3$

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `H_2SO_4+Fe->FeSO_4+H_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )