Từ S,KCl,Al2O3 và H2O hãy điều chế KOH,KClO3,AlCl3 ,phèn đơn,phèn kép?

Question

Từ S,KCl,Al2O3 và H2O hãy điều chế KOH,KClO3,AlCl3 ,phèn đơn,phèn kép?

in progress 0
Cora 3 ngày 2021-12-07T22:54:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:56:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +) 2KCl → 2K + Cl2 (điện phân nóng chảy)

  2K + 2H2O → 2KOH + H2

  +) 3Cl2 + 6KOH → 4KCl + 2KClO3 (đun nóng ở 100 độ)

  +) 2Al2O3 → 4Al + 3O2 (điện phân nóng chảy) (Cl2 + H2O → HCl + HClO)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  +) S → SO2→ SO3 → H2SO4

  2Al + 3H2SO4 → 3H2+ Al2(SO4)3

  2K + H2SO4 → K2SO4 + H2

  Phèn kép: K2(SO4)3.Al2(SO4)3

  Phèn đơn: Al2(SO4)3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )