Từ Sài Gòn đi Cần Thơ cách 180km . Cùng lúc ô tô xuất phát từ Sài Gòn và xe máy xuất phát từ Cần Thơ và đi ngược lại 2 giừ sau gặp nhau. Hỏi : a, Mỗi

Question

Từ Sài Gòn đi Cần Thơ cách 180km . Cùng lúc ô tô xuất phát từ Sài Gòn và xe máy xuất phát từ Cần Thơ và đi ngược lại 2 giừ sau gặp nhau. Hỏi :
a, Mỗi giờ ô tô và xe máy đi bao nhiêu ki-lô-mét ?
b. Vận tốc của mỗi xe , biết vận tốc của ô tô gấp rưỡi vận tốc xe máy ?
c. Khoảng cách từ chỗ gặp nhau đến Sài Gòn bao nhiêu ki-lô-mét?

in progress 0
Sadie 7 ngày 2021-09-11T21:00:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:01:37+00:00

  Đáp án:

  $a, 90km/h$

  $b, V_{\text{xe máy}} = 46 km/h$

        $V_{\text{ô tô}} = 54 km/h$

  $c, 108km$

  Giải thích các bước giải:

   `a,` Tổng vận tốc 2 xe là:

      $180 : 2 = 90 (km/h)$

  `b,` Gấp rưỡi = `3/2`

  Vận tốc ô tô là:

     $90 : (3 + 2) × 3 = 54 (km/h)$

  Vận tốc xe máy là:

     $90 – 54 = 46 (km/h)$

  `c,` Khoảng cách từ chỗ gặp nhau đến Sài Gòn là:

       $54 × 2 = 108 (km)$

          Đ/S:….

  0
  2021-09-11T21:01:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Tổng vận tốc 2 xe là:

      

   Gấp rưỡi = 

  Vận tốc ô tô là:

     

  Vận tốc xe máy là:

     

   Khoảng cách từ chỗ gặp nhau đến Sài Gòn là:

       

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )