Từ sau năm 1867, khi thực dân pháp đã chiếm được 6 tỉnh nam kì, triều đình huế đã làm gì

Question

Từ sau năm 1867, khi thực dân pháp đã chiếm được 6 tỉnh nam kì, triều đình huế đã làm gì

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-06T17:24:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T17:25:29+00:00

    Từ sau năm 1867, khi thực dân pháp đã chiếm được 6 tỉnh nam kì, triều đình huế đã cử một phái bộ qua thương lượng với pháp nhưng thất bài.  Điều này cũng thể hiện sự bạc nhược của triều đình Huế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )