Từ sau ngày 2-9-1946 đến trước ngày 6-3-1946, đối với quân Trung Hoa dân quốc, Chính phủ VN dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào???

Question

Từ sau ngày 2-9-1946 đến trước ngày 6-3-1946, đối với quân Trung Hoa dân quốc, Chính phủ VN dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào???

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-08T18:21:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:23:13+00:00

  Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương Hòa hoãn.

  =>Tránh xung đột

  #xin hay nhất#

  ~Kem~

  0
  2021-07-08T18:23:28+00:00

  Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Chính phủ VN dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương Hòa hoãn, tránh xung đột

  Xin ctlhn cho nhóm ạ!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )