từ sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc Em có suy nghĩ gì về công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay

Question

từ sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc Em có suy nghĩ gì về công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay

in progress 0
Alaia 2 năm 2021-08-22T15:11:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:13:27+00:00

  @ fish

   khi mà đấu  với kẻ thù phải cảnh giác , thật kĩ không được chủ quan 

  -Vua không chỉ dựa vào quân đội mà đánh mà còn dựa vào nhân dân * thực hiện chủ trương toàn dân kháng chiến 

  – khi địch quá mạnh thì mình phải dùng kế * vường không nhà trống 

   –   phải cẩn trọng và thường xuyên xem tình hình của các nước tránh tình trạng nước khác vào xâm lược nước  ta 

  0
  2021-08-22T15:13:42+00:00

  -Em có suy nghĩ là :

  +Cần biết xử lí đúng đắn cái riêng với chung, giữa cá nhân với cộng đồng

  +Phải tuyệt đối cảnh giác và không được chủ quan vì luôn có những thế lực hâm he xâm lược bờ cõi.

  +Cần rèn luyên, xây dựng quân đội hùng hậu dù trong thời chiến hay thời bình

  -Phải dựa vào dân để đánh giặc, tin tưởng nhân dân                                                                                                             

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )