Từ sự sụp đổ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, rút ra được tác động và bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng XHCN ở Việt Nam.

Question

Từ sự sụp đổ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, rút ra được tác động và bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng XHCN ở Việt Nam.

in progress 0
Ayla 10 phút 2021-09-11T06:00:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T06:02:06+00:00

    Luôn đề phòng cảnh giác với nguy cơ diễn biến hoà bình, tự chuyển hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )