từ thế hệ f2 trở đi ưu thế lai giảm dần và để khắc phục tình trạng này đồng thời để duy trì ưu thế lai ngta thường dùng phương pháp nào ngắn gọn một

Question

từ thế hệ f2 trở đi ưu thế lai giảm dần và để khắc phục tình trạng này đồng thời để duy trì ưu thế lai ngta thường dùng phương pháp nào
ngắn gọn một chút ạ

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-28T15:02:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:03:57+00:00

  Ra xã hội làm ăn bươn chải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận chịu qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tý, nhưng “trong tầm kiểm soát”.

   

  0
  2021-09-28T15:04:15+00:00

  Ưu thế lai giảm dần vì con lai F1 có kiểu gen dị hợp, khi đem các cơ thể dị hợp này đi làm giống sinh sản hữu tính thì đời sau con sẽ xuất hiện các kiểu gen đồng hợp lặn, gây hiện tượng thoái hóa giống làm ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ

  Vì vậy, nếu muốn duy trì ưu thế lai, phải sử dụng các phương pháp nhân giống vô tính để bảo tồn kiểu gen của con lai ưu thế lai qua các thế hệ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )