từ thế kỉ 1 đến thế kỷ 9 nhân dân ta đã phải chịu ách đô hộ của các triều đại phương Bắc nào? Nêu các chính sách của triều đại phong kiến phương Bắc

Question

từ thế kỉ 1 đến thế kỷ 9 nhân dân ta đã phải chịu ách đô hộ của các triều đại phương Bắc nào?
Nêu các chính sách của triều đại phong kiến phương Bắc và hậu quả của chính sách đó?

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-12T03:14:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:16:15+00:00

  Câu1: Từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 9 , nhân dân ta phải chịu ách đô hộ của phong kiến phương Bắc , các triều đại đó là :Triệu , Hán ,Ngô , Lương , Tùy , Đường

  Câu 2: Các chính sách bóc lột nhân dân ta:

  – Đặt ra nhiều thứ thuế :(vải , vàng ,bạc ,…..)

  – Phải đi cống nạp sản vật cho chúng ( lao dịch nặng nề ): lên rừng lấy ngà voi , sừng tê , xuống biển mò ngọc trai , đồi mồi

  – Độc quyền về sắt ( Muốn ko cho nhân dân ta chế tạo vũ khí chống lại chúng)

  – Độc quyền về nội thương,ngoại thương 

  – Truyền phong tập tập quán của họ , đưa người của họ sang ở với dân ta ( mục đích muốn đồng hóa dân tộc ta )

  -)Làm cho nhân dân oán hận chúng , tạo ra các cuộc khởi nghĩa sau này

  Chúc bn học tốt 

  Cho mk 5 sao và câu trả lời đúng nhất nhé 

  Mk ko chép mạng nha 

  0
  2021-10-12T03:16:31+00:00

  Từ thế kỉ 1 đến thế kỷ 9 nhân dân ta đã phải chịu ách đô hộ của các triều đại phương Bắc nào?

  → Các triều đại đó là:
  – Nhà Ngô

  – Nhà Tùy

  – Nhà Đường 

  – Nhà Hán

  – Nhà Triệu

  – Nhà Lương

  Nêu các chính sách của triều đại phong kiến phương Bắc và hậu quả của chính sách đó?

  → Chính sách:

  – Về chính trị:
  + Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.

  + Năm 11 TCN, nhà Hán chiếm Âu lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật NAm, gộp với sáu quận của Trung Quốc (Uất LÂm, Thương Ngô, Nam Hải, Chu Nhai, Đạm Nhĩ, Hợp Phố) thành Châu Giao.

  + Chia lại các quận, huyện, người Hán trực tiếp cai trị.

  – Về văn hóa:

  + Cho người Hán sang ở lẫn với người Việt, bắt nhân dân ta theo phong tục tập quán của họ.

  → Âm mưu “đồng hóa” dân tộc ta.

  – Đời sống của nhân dân Giao Châu:

  + Đời sống khổ cực vì phải đóng nhiều loại thế, cống nộp sản vật quý.

  Hậu quả: Chính sách tàn bạo, mất lòng dân, khiến dân căm thù và gây ra xô xát lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )